Ste vítaní u nás v Hlohovci

GEPRAL s.r.o.,

Konateľ : Ing. Pavol Lošonský

IČO: 36270661
DIČ SK: 2021985581.

Tel.č.: 0905 561 295

Radlinského 1 / 475
920 01
Hlohovec
gepral.hc@gmail.com
pavol.losonsky@gmail.com